شهریار سعید پور در گفتگو با تابناک:
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت کرمانشاه از ارائه تسهیلات قرض الحسنه رسالت با دو درصد کارمزد سالیانه خبر داد.
کد خبر: ۶۸۶۵۸۶
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲ 03 December 2018

شهریار سعیدپور در گفتگو با خبرنگار تابناک افزود:ارائه خدمات در این بانک محدود به زمان و مکان خاصی نیست، وبانک قرض الحسنه رسالت در قالب بانکداری اجتماعی، قادر به ارائه خدمات در دورترین نقاط استان و حتی شهرهای فاقد شعبه خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد:بانک قرض الحسـنه رسـالت به صورت تخصصی فقـط روی قرض الحسـنه کار می کند و تمام سـپرده ها و تسـهیلات بانـک مبتنـی بـر عقـد قرض الحسنه است. علاوه بر این تلاش می شود تـا در بُعد شـرعی، فتاوای علمای جهان اسلام رعایت شود.

مدیر بانک قرض الحسنه رسالت کرمانشاه اظهار داشت:بـا توجـه به ایـن ابعاد، هدف غایی بانک قرض الحسنه رسالت این است کـه خدمـات خود را به صورت آسـان و ارزان در بستری شرعی ارائه کند.

سعید پور تصریح کرد: بانک برای دسـتیابی بـه هدف غایی راهـی جز مدرن شـدن نـدارد تا هـم هزینه هـا را کم و هم خدمات را به صورت آسـان ارائه کند. بر همین اسـاس زیربنا و زیر سـاخت بانک قرض الحسـنه رسالت، بانکداری مدرن است.

وی ابراز داشت:بانکداری سـنتی، فیزیکـی و حضـوری و ارائـه خدمـات در قالب آن به صورت فردی و جغرافیا محور است. اما در بانکداری اجتماعی بدون نیاز به حضور افراد در شعبه تمام خدمـات بـه صـورت غیرحضـوری و بـا اسـتفاده از ابزارهای الکترونیک و مجازی در بستری مدرن به مشـتریان ارائه می شود. همچنین در بانکداری اجتماعی به جای ارائه خدمات شـعبه محـور و در نتیجه جغرافیا محـور (خدمـات هر شـعبه محـدود بـه منطقه جغرافیایـی آن شـعبه اسـت ) خدمات با نـگاه تخصصی به گروه مشـتریان ارائه می شود. برای مثال اگر در یک شـعبه به دلیل منطقـه جغرافیایی ترکیبی از هنرمنـدان، معلمـان و پزشـکان و... باشـند در بانکـداری اجتماعـی بـه هر یـک از این گروه مشـتریان به صورت اختصاصی در گروه مربوط خدمات ارائه می شـود.

به گفته این مسئول،هدف نهایی ما در بانکداری اجتماعی این است که برای همه اعضا غیرحضوری حساب افتتاح شود و در صورتی که نیاز به دریافت وام داشـتند، فرد بدون امضای کاغذی و با درخواست اینترنتی ، تسهیلات را دریافت کند.

سعید پور از راه انـدازی سـامانه نمره دهـی اعتباری مرات جهت بررسی سوابق عملکرد بانکی برای ضمانت پرداخت ماهیانه تسهیلات توسط مشتریان در بانک قرض الحسنه رسالت خبر داد و افزود: در سامانه مرآت که برای اعتبارسـنجی ایجاد شـده، به مشـتریان یک نمره اعتباری اعطا و براساس آن میزان پرداخت تسهیلات را مشخص می کند.

ایشان در ادامه ابراز داشت: این سامانه در بانک قرض الحسنه رسالت برای آسان کردن دریافت تسهیلات و تسهیل مسیر وام گیرنده است، زیرا درصورت تایید اعتبـار وام گیرنده، برای دریافت تسـهیلات قرض الحسـنه دیگـر نیازی به ضامن نیست.

وی با بیان اینکه بانک قرض الحسنه رسالت کرمانشاه با 10شعبه در استان به مشتریان خدمات می دهد، گفت: نوع فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت در ارائه خدمات بیرون از محیط شعبه (بانکداری اجتماعی) به مشتریان و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تنها با 2درصد کارمزد، باعث شده هر روز بر تعداد مشتریان بانک افزوده شود.

سعید پور با اشاره به همکاری سازمان های دولتی و خصوصی با این بانک، اداره کل آموزش و پرورش استان ، سپاه و ارتش، حوزه های علمیه، گمرک، اوقاف و امور خیریه ، جمعیت هلال احمر، مخابرات، بهزیستی، کمیته امداد، خانه مطبوعات، هتل پارسیان، تبلیغات اسلامی استان و... را از جمله این سازمان ها برشمرد.

 

منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار