حسین خدرویسی در گفتگو با تابناک:
کمک دو میلیارد تومانی خیرین به ایتام در کرمانشاه

حسین خدر ویسی در گفتگو با خبرنگار تابناک افزود:از این میزان کمک، ۲۸۰ میلیون تومان از سوی حامیان جدید جذب شده که در ماه مبارک به فرزندان معنوی اهدا شده است.
وی خاطرنشان کرد: در ماه رمضان امسال، دو هزار حامی جدید برای حمایت از چهار هزار و ۵۲ فرزند یتیم و محسنین در استان کرمانشاه جذب شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه تصریح کرد: تمامی کمک‌های حامیان خیر با کد شناسه اختصاصی به صورت مستقیم به حساب فرزند معنوی تحت حمایت خود واریز می‌شود.