عبدالرضا نوروزی در گفتگو با تابناک :
تکمیل پروژه گاز رسانی به روستا‌های محور دهستان حیدریه

عبدالرضا نوروزی رئیس اداره گاز گواور در گفتگو با خبرنگار تابناک گفت: تکمیل گاز رسانی به منازل باقیمانده شهر سرمست و روستا‌های سطح بخش، بخصوص دهستان حیدریه و روستا‌های چاله سیاه و زرور (ادامه پکیج باسکله) که تعداد زیادی از ساکنین این مناطق تاکنون از نعمت گاز برخوردار نشدەاند انجام خواهد شد.

وی افزود: ظرف مدت یکماه پیمانکار پروژه تعیین و با اعتبار ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان شروع به کار خواهد کرد و در این مدت نیز بخشداری موظف گردیده موانع و معارضین احتمالی را رفع نماید.

نوروزی در ادامه افزود: پیگیری گاز رسانی به روستا‌های فاقد گاز بخش گواور معروف به پکیج بیگرضایی که مشترک اسلام آباد غرب و گیلان غرب می‌باشد نیز در دستور کار خواهد بود.

وی اظهار داشت: پیگیری گاز رسانی به روستای انجیر در میان پکیج بیگرضایی تامین اعتبار گردیده و در مرحله پیمان سپاری می‌باشد لازم به ذکر است در خرداد ماه سال جاری یک بار پیمان سپاری شد، اما تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب نرسیده و مرحله دوم پیمان سپاری در تاریخ ۲۳ تیرماه برگزار خواهد شد و در صورت به حد نصاب رسیدن و مشخص شدن برنده مناقصه، کار شروع خواهد شد.

وی در پایان افزود: گاز رسانی به روستای انجیر درمیان هم، طبق قول مساعد مدیر عامل شرکت گاز استان، با پکیج بیگرضایی انجام خواهد گرفت.