اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۵:۴۴:۴۵
طلوع افتاب
۰۷:۰۸:۴۹
اذان ظهر
۱۳:۱۵:۳۳
غروب آفتاب
۱۹:۲۰:۳۲
اذان مغرب
۱۹:۳۷:۲۰