اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۴:۴۶:۲۱
طلوع افتاب
۰۶:۱۰:۱۴
اذان ظهر
۱۲:۱۴:۵۱
غروب آفتاب
۱۸:۱۷:۴۳
اذان مغرب
۱۸:۳۴:۳۰