اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۵:۵۵:۰۲
طلوع افتاب
۰۷:۱۹:۱۲
اذان ظهر
۱۳:۲۸:۲۷
غروب آفتاب
۱۹:۳۷:۰۳
اذان مغرب
۱۹:۵۳:۵۳