اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۵:۰۵:۳۴
طلوع افتاب
۰۶:۳۶:۵۱
اذان ظهر
۱۳:۲۰:۰۴
غروب آفتاب
۲۰:۰۲:۳۶
اذان مغرب
۲۰:۲۰:۲۱