اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: کرمانشاه
اذان صبح
۰۵:۲۴:۴۱
طلوع افتاب
۰۶:۵۲:۲۳
اذان ظهر
۱۳:۲۲:۴۴
غروب آفتاب
۱۹:۵۲:۲۶
اذان مغرب
۲۰:۰۹:۴۲